Trygga Sverige

Goda Förebilder

Trygga Sveriges ledord är samhällsansvar och genom vår verksamhetsgren #Godförebild driver vi ett initiativ med fokus på social hållbarhet och alla barns rätt till goda förebilder och förutsättningar. Tillsammans med våra ambassadörer och lokalhjältar jobbar vi med att förebygga brott i tidig ålder.

Vi är bara i början av vårt arbete men ser redan nu att små saker gör stor skillnad och ger resultat, vilket gör det ännu viktigare att vi prioriterar det här arbetet. Som partner till Trygga Sveriges verksamhetsgren #Godförebild bidrar du till barn och ungas rätt till bättre förebilder, ökad gemenskap och ett starkare samhälle.

Samhällsviktiga företag som stödjer Trygga Sverige

Perfami Group ABBoncalor AB AlCu Metal Sweden ABSkrotkraft AB
Vårt arbete

Vårt arbete

Tillsammans med våra förebilder, det vill säga våra ambassadörer och lokalhjältar besöker vi barn och ungdomar på skolor, fritidsgårdar och evenemang i hela Sverige.

Under dessa besök vill vi inspirera särskilt utsatta barn och ungdomar som haft en jobbigare start i livet och där förebilder inte finns eller aldrig funnits. Med hjälp av våra förebilder hjälper vi barn och ungdomar att komma på rätt väg i livet med inspirerande förebilder som de kan influeras positivt utav. Vi vill att alla barn och ungdomar ska ha en god förebild i livet som de kan se upp till, minnas och ständigt vara närvarande kring i det tankesätt vi förmedlar våra budskap i. Därför är det så viktigt att vi nu tillsammans går hand i hand och hjälper vår framtid, våra barn och ungdomar.

Våra goda förebilder

I vår värld finns det de som lyser upp stigar för andra att följa, de som genom sitt exempel och engagemang inspirerar till förändring och framsteg. Dessa goda förebilder är inte bara en källa till inspiration, utan också en påminnelse om kraften i att göra positiva val och påverka andra på ett meningsfullt sätt. Här kommer vi lyfta de exceptionella individer och utforska vad som gör dem till förebilder för oss alla.