Trygga Sverige

Tillsammans

I vår gemenskap skapar vi en stark och trygg miljö där Sveriges hela befolkning kan samarbeta mot ett gemensamt mål: att bekämpa brottslighet.

Genom att samla alla inkluderat privatpersoner, företagare och myndigheter skapar vi en mångfald av expertis och resurser som stärker vår förmåga att hantera olika utmaningar. Genom att dela kunskap, erfarenheter och bästa praxis kan vi dra nytta av varandras styrkor och maximera vårt inflytande. Tillsammans skapar vi en starkare och säkrare framtid för oss alla.

Våra Ambassadörer

Tillsammans med våra ambassadörer skapar vi en gemenskap som sträcker sig till företagen och de svenska hemmen. Ambassadörerna spelar en avgörande roll i att sprida Trygga Sveriges budskap, skapa engagemang och bygga relationer såväl lokalt som nationellt. Ambassadörer fungerar som förebilder och inspirerar andra att engagera sig och ta ställning mot brottslighet. Deras röst och inflytande når olika samhällssektorer och skapar en bredare medvetenhet om vikten av att arbeta tillsammans för att skapa säkrare och tryggare samhällen. Genom att ha engagerade och respekterade ambassadörer kan vi maximera vår påverkan och göra verklig skillnad i kampen mot brottslighet.

Samhällsviktiga företag som stödjer Trygga Sverige

Perfami Group ABBoncalor AB Skrotkraft ABAlCu Metal Sweden AB

Våra Värderingar

Våra värderingar utgör hjärtat och själen i allt vi gör. De vägleder oss i vår strävan efter att skapa säkrare och tryggare samhällen genom att bekämpa brottslighet och främja samarbete. Genom att omfamna våra värderingar förbinder vi oss till en gemensam vision och skapar en stark grund för vårt arbete. Låt oss ta en närmare titt på de principer som driver oss framåt och formar vår gemenskap.

Samarbete och Solidaritet
Vi tror på kraften i att arbeta tillsammans och stödja varandra i kampen mot brottslighet. Genom att samarbeta med alla som vill väl i utvecklingen av Sverige.
Transparens och Ärlighet
Vi värdesätter öppenhet och ärlighet i all vår verksamhet. Genom att vara transparenta skapar vi förtroende och främjar en kultur av integritet och ansvarstagande.
Respekt och Mångfald
Vi respekterar och värdesätter olikheter och strävar efter en inkluderande miljö där alla känner sig välkomna och respekterade. Mångfalden av tankar, erfarenheter och perspektiv berikar vår gemenskap och stärker vårt arbete.
Professionell Kompetens
Vi är dedikerade till att upprätthålla högsta standard av professionalism och kompetens i vårt arbete. Genom kontinuerlig utbildning och utveckling strävar vi efter att vara ledande inom vårt område.
Ansvar och Etik
Vi tar ansvar för våra handlingar och agerar alltid i enlighet med höga etiska principer. Vi förbinder oss att följa lagar och regler samt agera på ett sätt som gynnar samhället som helhet.
Innovation och Framsteg
Vi är öppna för nya idéer och innovationer som kan förbättra vår förmåga att bekämpa brottslighet. Genom att vara flexibla och proaktiva strävar vi efter att ständigt utvecklas och nå nya framsteg i vår verksamhet.

Grannsamverkan

Bostadsrättsförening

Stugförening

Båtförening

Återvinningsbranschen

Krogbranschen

Dagligvarubranschen

Sveriges kommuner & regioner

Lantbruksbranschen