Trygga Sverige

Användaravtal

Detta avtal, Trygga Sverige Användaravtal, och Trygga Sverige Sekretesspolicy som finns tillgängliga på vår webbplats, innehåller villkoren under vilka Trygga Sverige TS AB erbjuder dig tillgång till Trygga Sveriges App och Trygga Sveriges webbplats, tjänster och verktyg (”Tjänsterna”). Vår Sekretesspolicy är en del av detta Användaravtal. Genom att använda Tjänsterna godkänner du detta Användaravtal. Du ingår ett avtal med Trygga Sverige TS AB (org. 559450-2360), Universitetsallén 32, 852 34 Sundsvall, Sverige ("Trygga Sverige", "TS AB" och "vi"). Trygga Sverige granskar så gott det går det innehåll som användare laddar up men kan inte garantera att det innehåll som finns på Trygga Sverige uppfyller kriterier såsom viss kvalitet, laglighet, sanningsenligt, eller att användaren ej följer Trygga Sveriges riktlinjer. Händelser, Råd, idéer och statistik som Trygga Sverige ger användaren tillgång till är en del av de tjänster vi erbjuder och kan användas som ett verktyg men inte betraktas som källgranskat innehåll.

Användning av tjänsterna från Trygga Sverige

När du använder tjänsterna ska du inte:

Allmänt

Du kan ta bort ditt konto när du vill stänga ditt konto med Trygga Sverige genom att logga in på ditt konto. Innan kontot kan raderas måste dina pågående händelser eventuellt arkiveras eller raderas. När ditt konto är raderat kommer du inte att kunna logga in eller skapa händelser. Du kan skapa ett nytt konto när som helst.

Vi kan avsluta våra tjänster och användarkonton när som helst eller förbjuda åtkomst till våra tjänster, stänga händelser, ändra eller ta bort innehåll som finns på webbplatsen.

Vi kan vidta rättsliga åtgärder för att förhindra att en användare, privatkonsument eller representant för ett företag använder våra tjänster om:

Användare

Förutom det som anges under Allmänt kan vi, utan skyldighet att återbetala, avsluta de tjänster vi erbjuder dig om vi anser att du kommer att bryta mot eller bryter mot dessa användarvillkor eller villkoren för betallösningen. Trygga Sverige har rätt att få tillgång till information från dig för att fastställa om du bryter mot Användaravtalet.

Händelser

När du skapar en händelse/innehåll på webbplatsen eller appen godkänner du Användaravtalet och du ansvarar för innehåll och att det inte är olagligt. Du samtycker också till att informationen du har valt för händelsen är korrekt.

Ansvar

Vi strävar efter att upprätthålla en hög nivå av säkerhet och hålla våra tjänster tillgängliga hela tiden, men detta kan inte garanteras. Det kan förekomma tillfällen då sidan går ner och är då utanför Trygga Sveriges kontroll. Du samtycker till att du är fullt ansvarig för att säkerställa att det du gör med vårt system och våra tjänster är lagligt och att alla lagar och föreskrifter följs. Vi ansvarar inte för indirekta skador, förluster, förlorad affärsverksamhet, förlorat rykte eller andra oförutsägbara skador som orsakats vid användning av systemet. Trygga Sverige godkänner nya registrerade användare, men vi kan inte garantera att medlemmarnas information är korrekt. Trygga Sverige kan göra det möjligt att snabbt översätta din händelse genom en tredje part som tillåter att en händelse presenteras på flera språk. Vi kan dock inte garantera att översättningarna blir korrekta.

Användarinnehåll

Trygga Sverige kan använda allt innehåll du tillhandahåller för kommersiellt bruk, även om vi inte är skyldiga att använda det. Du garanterar att du äger rättigheterna till det skapade innehållet och/eller det som publiceras på webbplatsen. Du ger härmed Trygga Sverige en obegränsad, icke-exklusiv, oåterkallelig, global, evig, gratis rätt att använda, kopiera, formatera, modifiera, bearbeta, översätta och göra tillgängligt för allmänheten oavsett mediekanal. Trygga Sverige tillåter användare att betygsätta varandra och dessa betyg kan fritt nås via Trygga Sveriges olika system. Trygga Sveriges delning av personlig information anges i Sekretesspolicyn.

Återbetalning

Du ska fullt ut ersätta oss för alla förluster och kostnader, inklusive kostnader för juridisk hjälp, som har uppstått genom missbruk och skadlig användning av våra tjänster Trygga Sverige och dess mål och syften. Full återbetalning för alla förluster och kostnader, inklusive kostnader för juridisk hjälp, orsakade av användare som bryter mot detta användaravtal eller Sekretesspolicyn.

Tvister

Om en tvist uppstår mellan dig och Trygga Sverige är det bäst att kontakta oss med kontaktformuläret för att komma i kontakt med kundtjänst. Vi kommer att försöka lösa tvisten genom medling eller skiljeförfarande.

Övrigt

Om något i detta användaravtal inte är giltigt, anses den delen vara borttagen men andra bestämmelser fortsätter att gälla.

Rubriker

Alla rubriker i detta användaravtal är endast avsedda att förenkla dokumentets struktur och ska inte påverka eller begränsa innehållet i respektive bestämmelse.

Ändringar i avtalet

Vi har rätt att ändra detta användaravtal när som helst genom att publicera de nya villkoren på webbplatsen eller skicka det via e-post. Det nya avtalet träder i kraft inom 15 dagar.