Trygga Sverige

Integritetspolicy

Publicerad: 15 februari 2024
Föregående version: 15 februari 2024

Denna integritetspolicy gäller omedelbart för nya användare och från och med 15 februari 2024 för befintliga användare. Denna integritetspolicy ersätter alla tidigare versioner.
Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, lagrar, offentliggör och skyddar dina personuppgifter. När vi nämner "personuppgifter" avser vi data som kan användas för att identifiera en person.
Information som anonymiseras där ingen kan identifiera vem det är, anser vi inte vara personlig information.
Genom att acceptera denna integritetspolicy samtycker du till att vi får samla in, använda och offentliggöra din information enligt beskrivningen i denna integritetspolicy och i vårt användaravtal.
Vi kan ändra denna integritetspolicy och kommer då att meddela dig 30 dagar innan ändringarna träder i kraft genom att skicka ett e-postmeddelande till registrerade användare och genom att ändra denna sida. Inga meddelanden skickas när ändringarna består av mindre ändringar såsom förtydliganden och korrigeringar i texten.
Utgående länkar som leder från denna webbplats har sina egna policys och Trygga Sverige har då inget ansvar för deras aktiviteter eller hur deras policy relaterar till denna.

Ansvar för personuppgifter

Trygga Sverige TS AB, org. 559450-2360 (nedan kallat "Trygga Sverige" eller "TS"), ansvarar för personuppgifter. Trygga Sverige är ansvarigt för behandlingen av personuppgifter och för att erbjuda tjänsterna i enlighet med användaravtalet. Även inom ramen för de principer som fastställs i denna integritetspolicy.

Insamling av personuppgifter

Om du har ett registrerat konto eller registrerar dig på Trygga Sveriges webbplats samtycker du till att dela med dig av dina personuppgifter och acceptera att informationen lagras i Sverige men också på andra servrar i andra länder.

Vi sparar information och personuppgifter för att möjliggöra din användning av webbplatsen, tjänsterna och ge dig en personlig och bättre upplevelse samt för marknadsföringsändamål.

Vi kan och behöver samla in den information som du tillhandahåller till vår webbplats. Vad det inkluderar är:

Automatisk information och andra källor

När du besöker olika sidor på Trygga Sverige, sparar vi automatiskt information såsom vilken webbplats/app du kom från, ID, enhet, webbläsare, geografisk plats och IP-adress. Om du är inloggad kan vi koppla den informationen till dig som användare.

Vi kan samla in mer information genom tredje parter och lägga till den informationen om dig. Det kan vara information om kreditinformation eller hur du klickar på sidan för att förbättra användbarheten.

Användning av personuppgifter

Vi samlar in informationen så att du kan använda våra tjänster och så att vi kan erbjuda kundsupport som enkelt kan hjälpa dig och ge dig som besökare en bättre användarupplevelse. När du accepterar vår integritetspolicy bekräftar du att vi kan använda dina personuppgifter för att:

Med ditt samtycke:

För vårt berättigade intresse:

För marknadsföringsändamål

Med ditt samtycke till denna integritetspolicy kan vi använda dina personuppgifter för att:

När du först registrerar dig ger du ditt samtycke för all kommunikation via e-post och kommunikation för marknadsföringsändamål aktiveras som standard. Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke för delar av användningen av personuppgifter genom att ändra inställningar i ditt konto eller i mottagna e-postmeddelanden.

Du kan läsa vår cookiepolicy för mer information om hur du kan vägra att tredjepartscookies används för reklamändamål.

Om du väljer att helt återkalla ditt samtycke för användning eller offentliggörande av dina personuppgifter innebär det att vi inte längre kan ge dig tillgång till de tjänster och verktyg vi erbjuder. Kontakta vår kundsupport och be oss att stänga ditt konto.

Offentliggörande av personlig information

Vi offentliggör personlig information för att uppfylla lagliga skyldigheter eller för att skydda tillgångar och av säkerhetsskäl. Informationen kommer endast att offentliggöras i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Vi kan dela personlig information med:

Värdtjänst

Tryggasverige.se är hostad med servrar som finns utsprida i Europa. För delar av kommunikationen sms, transaktionell & marknadsföringsmail använder vi Sendinblue och Firebase. När du godkänner integritetspolicyn bekräftar du att den information du tillhandahållit kommer att överföras till Sendinblue för behandling i enlighet med deras användarvillkor.

Ansvar

Du är fullt ansvarig för alla aktiviteter som sker på ditt konto, så se till att inte ge ditt lösenord till någon annan och använd lösenord som kombinerar bokstäver, siffror och symboler. Om du förlorar kontrollen över ditt konto riskerar du att förlora kontrollen över din personliga information och kan också vara ansvarig för handlingar som ditt konto används för. Om du misstänker att ditt konto har komprometterats, kontakta Trygga Sverige omedelbart.

Du kan ändra dina personuppgifter när som helst genom att logga in på Trygga Sverige. Se till att din information alltid är uppdaterad på Trygga Sverige.

Stängning av ditt konto

Om du begär att vi avslutar ditt konto kommer vi att avsluta det så snart som möjligt och sedan radera din personliga information så att andra inte kan se den. Om ditt konto är under utredning eller om kontots status ändras av någon liknande anledning kan det inaktiveras.

I normala fall kommer personuppgifter för stängda och inaktiverade konton att omedelbart raderas eller anonymiseras. Vi kan behålla personuppgifter om:

Sparad personlig data

Vi lagrar din personliga information på servrar i Sverige och andra platser i världen.
Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst till känsliga personuppgifter.

Cookies och liknande teknik

När du besöker Trygga Sveriges webbplats, tjänst eller applikation, kan vi eller en av våra tjänsteleverantörer använda cookies eller liknande teknik för att lagra information där syftet är att ge dig en bättre, snabbare och säkrare upplevelse samt för reklamändamål.

Spam, spionprogram och identitetsstöld är förbjudet

Vi och våra användare tolererar inte spam. Om du ska rapportera spam eller e-postförfalskningar, vidarebefordra det till oss

Dina rättigheter

Med förbehåll för de begränsningar som följer av dataskyddslagstiftningen inom EES har du vissa rättigheter avseende dina personuppgifter. Du har rätt till åtkomst, korrigering, begränsning, invändning, radering av dina data samt även rätt till dataportabilitet när det är möjligt. Kontakta oss om du vill utnyttja någon av dessa rättigheter. Om du vill begära åtkomst till all personlig information vi har om dig, observera att foto-ID kommer att krävas för att bevisa din identitet.

Kontakta oss

Du kan kontakta oss när som helst via vår webbplats, telefon, brev eller e-post.

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina ärenden har du rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten i ditt land.