Trygga Sverige

Riktlinjer

Riktlinjer för våra användare

Är här för att guida dig i användandet för TryggaSverige.

Hets mot folkgrupp
Det är förbjudet att hota eller uttrycka missaktning mot särskilt utsatta grupper, med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning.
Uppvigling och hot
Uppvigling och hot är förbjudet. Det är också förbjudet att organisera brottslig verksamhet via de funktioner i appen som levereras av Trygga Sverige.
Personangrepp
Personangrepp, trakasserier, hot eller förtäckta hot riktade mot andra användare är förbjudet.
Falsk ryktesspridning
Att sprida påhittade uppgifter om personer, företag eller organisationer med uppsåt att utsätta dessa för andras missaktning, eller att avsiktligen sprida förvrängd eller påhittad information med uppsåt att vilseleda, är förbjudet.
Olovlig identitetsanvändning
Det är inte tillåtet att skapa eller förse konton med andras identitetsuppgifter i syfte att sabotera eller trakassera, alternativt att felaktigt utge sig för att vara eller tillhöra organisationen Trygga Sverige.
Användarnas anonymitet
Att på forum eller via inlägg eller i PM eftersöka, posta, eller hota att posta, personuppgifter eller annan information som kan avslöja en annan användares identitet är förbjudet, med undantag för sådana uppgifter som användaren själv publicerat i forumet. Att sammankoppla användares alternativa konton eller konton på andra forum eller webbplatser är förbjudet.
Spridning av datavirus och annan skadlig kod
Att sprida länkar till datavirus eller annan skadlig kod är förbjudet.
Integritetskänsliga uppgifter
Det är förbjudet att posta integritetskänsliga och sekretessbelagda uppgifter, vars informationsspridning saknar ett beaktansvärt allmänintresse.
Korspostning
Att korsposta, det vill säga att skapa liknande händelser eller inlägg i flera olika trådar eller skapa liknande trådar i flera forum, är förbjudet.
Trams och off-topic
Händelser, inlägg i forum eller trådar som är off-topic eller trams kan raderas utan förvarning och motivering.
Trådstart och forumval
Var noga med att posta ditt inlägg i rätt underforum. Ditt inlägg ska ha anknytning till det ämne som forumet avser. Starta inte en ny tråd ifall det redan finns en lämplig tråd. En trådstart måste vara begriplig i sig själv och inte tvinga läsaren att hämta information från externa källor.
Händelse / Inlägg / Tråd
När du skapar en händelse, inlägg eller en tråd ska den vara saklig och neutral men också ge en rättvis och beskrivande bild av vad händelsen, inlägget eller tråden handlar om.
Alla medlemmar måste eftersträva kvalitet framför kvantitet
De användare som motarbetar kvalitet i de funktioner Trygga Sverige levererar kommer att stängas av eller få en varning. Att systematiskt skapa händelser eller publicera inlägg med låg eller bristande kvalitet resulterar i varning eller avstängning.
Moderatorsåtgärder
Moderatorsåtgärder ska inte kommenteras i några forum. Vid frågor och synpunkter ska användare som fått moderatorsåtgärd kontakta oss via e-post.
Ohörsamhet
Upprepade varningar som inte hörsammas resulterar i en avstängning.