Trygga Sverige

Samhällsviktiga byggare

Trygga Sverige tar tag i byggbranschens stora problem, stölder av värdefullt gods.

Alexander Perman

“Genom att jobba tillsammans och dela våra erfarenheter kan vi verkligen göra skillnad och skapa säkrare samhällen. Kom och var med och låt oss göra en positiv förändring tillsammans!”

Alexander Perman Trygga Sverige

Vi arbetar dagligen med att kommunicera, identifiera och stoppa stölder digitalt våra nätverksföretag drabbas av. För att vi ska lyckas behöver vi hjälp av Sveriges alla samhällsviktiga byggare! Vi är bara i början av vårt arbete men ser redan nu att små saker gör stor skillnad och ger resultat, vilket gör det ännu viktigare att vi prioriterar det här arbetet. Som ambassadör till Trygga Sveriges verksamhetsgren #Byggaremotstölder bidrar du till att Sverige blir bättre! Därför är Ni företagare som stöttar, bidrar och samarbetar med oss otroligt viktiga!

Stölder 2021
5825 st
Drabbad av stöld
~65%
Värde på stölder
~2 miljarder

Byggare mot stölder & ISO 26000

Som ambassadör till #Byggaremotstölder tar ni även nya kliv inom CSR-arbete, hållbarhetsarbete och ISO 26000 för er som företag. Det är även ett sätt för er att ta ställning för viktiga samhällsfrågor.

Byggare mot stölderISO 26000

App

Med Trygga Sveriges app kan du ha koll, rapportera iakttagelser och öka tryggheten i Sverige

Efterlysningar

Efterlys värdegods ni fått stulna från era projekt. T.ex. drivmedelsstölder, verktygsstölder och entreprenadmaskiner.

Iakttagelser

Se iakttagelser från andra som rapporterat in misstänkta rekar lokalt, regionalt och nationellt. Rapportera in iakttagelser för att varna andra vad ni misstänker kan röra en rek.

Bekämpning

Tillsammans kan vi bekämpa stölder som vårt nätverk blivit utsatta för. Det gör vi genom både automatik och våra användares hjälp kan vi effektivt sammankoppla händelser, bilder och övrig data så att vi kan träffa och lokalisera VS manuellt utredningsarbete.

0 av 0

Digitalt & Träffsäkert Brottsförebyggande

  • 1. Genom att samverka och samla Sveriges alla företag på tryggasverige.se kan vi skapa en gemenskap där alla företag och enskilda individer arbetar mot samma mål, förebyggande av brott.
  • 2. Genom att samverka kan vi tidigt förebygga att stölder sker. Detta gör vi genom att upplysa om potentiella rekar och iakttagelser lokalt, regionalt och nationellt digitalt på tryggasverige.se.
  • 3. Genom att förebygga och upplysa i tidigt skede kan vi dessutom bekämpa stölder som våra anslutna företagsmedlemmar blivit utsatta för.
  • 4. Genom att bekämpa och stoppa stölder kan vi tillsammans med våra anslutna medlemmar påverka en negativ utveckling och trend i Sverige, organiserade stölder mot byggföretagen.

Bli ambassadör

Registrera dig och dina medarbetare kostnadsfritt och bli ambassadör för byggföretagen på tryggasverige.se för att se aktuella iakttagelser, rekar och brott i real-tid.

Branschens stämpel

Branschens stämpel

När ni ansluter er som ambassadör till Trygga Sveriges verksamhetsgren #byggaremotstölder tilldelas ni branschens stämpel som alla våra nätverksambassadörer innehar. Denna stämpel är ett sätt för er att visa att ni aktivt deltar tillsammans med Sveriges övriga företag och enskilda individer i att samverka, förebygga, bekämpa och stoppa stölder och brott.